Čo je reflexná terapia

Posted on by

Predstavte si, že každý z nás má na tele display, ktorý včas  informuje, ak by nám nejaké ochorenie hrozilo. A navyše, je to zároveň aj  riadiaci pult, alebo dispečing odkiaľ je možné stlačením tlačítka okamžite naštartovať liečbu alebo obnovu poškodeného organizmu.

A to všetko bez nutnosti použiť zložitú elektroniku, chémiu, alebo drahé, nepríjemné či nebezpečné diagnostické metódy.

Sci fi? Nereálna predstava?  Pravdou je, že každý z nás je od narodenia takýmto mechanizmom vybavený. Už vyše 20 rokov ho úspešne používam,  aj u svojich klientov. Na začiatku bola, prirodzene, osobná skúsenosť.  Bez nej by som možno ani ja neveril, aká účinná reflexná terapia môže byť, a že je také niečo možné.

Ak ste o tomto spôsobe liečby ešte nepočuli, alebo si ho spájate iba s masážou chodidiel,  bude to tým, že  v našich  končinách nie je reflexná terapia zatiaľ príliš rozšírená. Za normálne považujeme dať si pri problémoch tabletku, injekciu, ale to by bolo na inú tému. (Prečo tabletky nepomáhajú? )

Už nezistíme, kto a kedy reflexnú terapiu objavil. Veľmi pravdepodobne však ide o poznanie staré, siahajúce do prehistórie ľudského rodu. Už v dávnej minulosti si ľudia uvedomili vzťah medzi povrchom tela, kožou a končatinami a že masírovaním či stláčaním jedného miesta možno uľaviť pri zranení či ochorení inej časti organizmu. Tieto vedomosti sa  v priebehu dejín strácali, a znovu objavovali ešte veľa krát. Reflexnú terapiu, v nejakej forme, poznali a používali  prakticky všetky známe staroveké civilizácie. Z čias satého Egypta sa našli vyobrazenia znázorňujúce  masáž reflexných bodov chodidla. Najväčšej úcte a pozornosti sa tieto metódy tešili v Ázii. V Číne viedli pred zhruba 5000 rokmi, ako o tom svedčia dochované písomné záznamy, k vývoju veľmi sofistikovanej a komplexnej náuky u nás známej pod označením  akupunktúra.

Pri reflexnej terapii sa vychádza zo skúsenosťou overeného pozorovania, že stav každej časti nášho tela sa verne odráža – premieta, na takzvaných projekčných zónach. Najčastejšie sa takto využíva tvár,  ruky a chodidlá. Pravdepodobne to súvisí s plochou ktorú v našej mozgovej kôre zaberajú. Inými slovami, veľká časť mozgu je „vyhradená“ na spracovanie signálov a podnetov práve z tváre, rúk a chodidiel. 

Túto skutočnosť výstižne ilustruje nasledujúci obrázok.

Plocha reflexných zón tváre, rúk a nôh zaberá v mozgovej kôre najväčšiu oblasť.

Reflexná terapia – ako „vidí“ reflexné zóny mozog.

Môžete vidieť, že ruky, tvár a chodidlá zaberajú na „mape“ nášho mozgu pomerne veľkú oblasť. Ako to funguje v praxi?

Ak máte napríklad, problémy s krčnou chrbticou, prejaví sa to, ako na displeji, na každej z projekčných plôch. Zmení sa celý rad ukazovateľov, elektrický odpor kože v danom mieste, teplota, tuhosť  a pružnosť pokožky a podkožného tkaniva. Najzaujímavejšou vlastnosťou je zmena citlivosti na dotyk, alebo na tlak.

Skutočne, pri bolesti alebo poškodení v oblasti ktorá je s daným miestom reflexne spojená, bolí pri miernom zatlačení aj samotná reflexná zóna, alebo dokonca len jej presne určená časť. 

Reflexná terpaia projekčné zóny pri ochorení alebo úraze v oblasti krčnej chrbtice

Reflexné zóny kde sa dajú nájsť zmeny a odkiaľ možno pomôcť pri ochorení alebo úraze krčnej chrbtice.

To nám umožňuje veľmi spolahlivo zistiť kde v našom tele je problém. Konkrétne, pri chrbtici sa dá určiť nielen ktorý stavec, alebo medzistavcová platnička je poškodená, ale aj pod akým uhlom.

Reflexná diagnostika  môže dať niekedy správnejší výsledok, ako bežná snímka z Röntgenu.

Aj keď podstatnú úlohu tu zohráva nervový systém, presný mechanizmus, ako reflexná terapia funguje, zatiaľ nepoznáme. Nejde len o potlačenie bolesti, ako pri užívaní chemických liekov. Stimulácia reflexných projekčných plôch na rozdiel od liekov,  aj skutočne pomáha spustiť alebo urýchliť hojivý – liečebný proces.

Pri reflexnej terapii sa nedá podvádzať. Ak niekde problém je, reflexný terapeut, ale aj sám chorý človek, (po krátkom zaškolení), príslušnú zmenu na reflexných zónach nájdu.

Každý kto má prax v reflexnej terapii, nájde u toho istého pacienta rovnaké reflexné zmeny. Ide teda o objektívnu a reprodukovateľnú  metódu diagnostiky aj liečby.

Nezáleží tu na nejakých „ezoterických“ energiách či „schopnostiach“ liečiteľa. Všetci máme v sebe zabudovaný účinný samo opravný mechanizmus. Len z neho väčšinou vieme využiť len nepatrnú časť.

Reflexná terapia je bezpečná. Možno ju použiť aj u detí alebo precitlivených pacientov alergických na chemické lieky. Pretože sa pri nej využívajú iba ľudskému telu vlastné hojivé mechanizmy,  nie sú známe nijaké nežiaduce ani vedľajšie účinky.

I keď je reflexná terapia veľmi účinná, nejde o všeliek.  Nenahrádza klasickú liečbu ani vášho lekára,  môže ich však veľmi vhodne dopĺnať. Nie je príčinnou liečbou pri onkologických či geneticky podmienených ochoreniach, ani infekčné choroby sa neliečia výhradne iba pomocou reflexnej terapie.

Stimulácia reflexných zón je niekedy trochu bolestivá. Nemalo by však v žiadnom prípade ísť o bolesť ktorá by sa nedala vydržať, Aj na bolesť citliví ľudia znášajú väčšinou reflexnú terapiu dobre, ak sa robí správne.

Samozrejme, nie je to tak jednoduché, že by stačilo len stláčať príslušné body a zóny a všetko by sa dalo do poriadku samé. Takýto prístup má svoje miesto snáď len ako prostriedok prvej pomoci. Ak chceme pracovať na skutočnom odstránení príčiny problémov, treba už vedieť o vzťahoch vnútri nášho organizmu a o jeho fungovaní viac.  Ľudské telo je jednotný celok. Žiadnu jeho časť nemožno vnímať ani liečiť  oddelene od ostatných.

Dohodnite si termín v Gnostik centre, a sami sa presvedčte, ako vám reflexná terapia môže pomôcť.