Akupunktúra moxovanie a tradičná čínska medicína

Posted on by

Akupunktúra je o rovnováhe.

Akupunktúra bola neoddelitelnou súčasťou na celého človeka zameranej tradičnej čínskej medicíny.

Tradičná čínska medicína.

Každé ochorenie považuje za odchýlku od rovnovážneho stavu a pracuje na tom, ako  narušenú situáciu v organizme  znovu  dostať do súladu.

Zdravie a správne fungovanie živého organizmu, rovnako ako celého vesmíru, bolo podľa predstáv starovekých ázijských liečiteľov založené na voľnom, harmonickom  prúdení životnej energie „Čchy“, a  dynamickej rovnováhe dvoch protichodných ale komplementárnych  princípov alebo kvalít, ktoré nazývali „Jin a Jang“.

Akupunktúra sa nesústreďuje len na samotné prejavy ochorenia a potlačenie ich príznakov, snaží sa riešiť príčinu. Aby sa jej to mohlo podariť  museli starovekí lekári brať do úvahy nielen samotné ľudské telo ale aj prostredie ktoré ho obklopuje, a v neposlednom rade, psychiku. Práve pre odlišný prístup k chápaniu zdravia a choroby, má dobré výsledky  pri zvládaní dlhodobých, chronických ochorení, slabo reagujúcich na bežnú liečbu.

Priebeh akupunktúrnych dráh (kredit atlas akupunktúry).

Akupunktúra, priebeh meridiánov podla tradičných predstáv.

Akupunktúra upravuje podľa tradičných predstáv prúdenie životnej sily „Čchy“.

Už pred zhruba 5000 rokmi utvorili v Číne  prvý známy ucelený náhľad na fungovanie organizmu ktorý sa vo svetle súčasnej vedy ukazuje byť prekvapujúco moderný a účinný. Mnohé poznatky známe staroveký liečiteľom  však naša medicína potvrdila, alebo vzala na vedomie, len nedávno. Ďalšie na potvrdenie len čakajú.

Ak ešte nemáte vlastnú skúsenosť, pravdepodobne  ste už videli akupunktúru v nejakom filme. Nuž, realita má, ako to už býva, od filmového stvárnenia často  dosť ďaleko. V skutočnosti z vás žiaden rozumný akupunkturista nebude robiť „ ježka“, v zmysle že čím viac ihličiek, tým lepšie. Naopak. Skutočný majster sa pozná aj  podľa toho, že vystačí s minimom ihiel, v ideálnom prípade mu na dosiahnutie potrebného efektu stačí i jedna, do starostlivo zvoleného bodu umiestnená ihlička.

Akupunktúra nebolí. Nanajvýš pocítite ľahké pichnutie, alebo  pocit podobný krátkemu elektrickému výboju, čo je znamenie, že ihlička presne našla potrebný bod.

Pre tých, čo by sa ihiel predsa len obávali, mám dobrú správu. I keď v samotnom názve “akupunktúra” sa skrýva ihlička, (z latinského acus -ihla, punctus bod), akupunktúru možno robiť aj  bez použitia ihiel.

Moxa- Moxovanie moxovacia tyčinka v držiaku

Moxa prehrievanie akupunktúrnych bodov pomocou palinovej cigary. Pomáha starším oslabeným ľuďom aj deťom.

Už v samotnej Číne, ktorú možno považovať za pravlasť akupunktúry, sa  účinné body okrem masírovania a stláčania (akupresúra),   prehrievali pomocou palinových prípravkov. Tomuto spôsobu sa hovorí “MOXA” .  Čínsky výraz pre akupunktúru „čžeň-czju“  by sa dal preložiť ako bodanie -nahrievanie.

Moxovanie – nahrievanie účinných bodov z určitej vzdialenosti od pokožky,  sa  robí pomocou špeciálnej moxovacej cigary.  Je to veľmi obľúbený a bezbolestný spôsob terapie, ktorý má význam hlavne u dlhodobých chronických ochorení, chorobách spôsobených podľa čínskej medicíny chladom, a tam kde treba oslabenú časť tela alebo funkciu povzbudiť. Uplatnenie nájde aj u detí.

Moxovanie akupunktúrnych bodov zlepší imunitu, predchádza chorobám a ak sa robí pravidelne, v určitých časových odstupoch, môže byť podľa klasických Čínskych prameňov prostriedkom k dlhovekosti.

V súčasnosti, okrem tradičných spôsobov, sa na stimuláciu bodov používajú slabé elektrické impulzy, magnetické pole, svetlo laseru, alebo aj zvuk, či ultrazvuk. Výhodou neinvazívnych spôsobov stimulácie je bezbolestnosť, vylúčenie rizika prenosu infekcie alebo možného  poškodenia vnútorných štruktúr.

Akupunktúru nemožno efektívne robiť podľa príručky. Pre zjednanie nápravy je potrebné najskôr overiť, v akom stave organizmus je. Jeden a ten istý príznak ochorenia môže mať rozdielne príčiny. Preto tu neplatia pevne dané predpisy alebo receptár v zmysle – ak vás trápi toto, – použite nasledujúce body. Áno, také knihy aj u nás  vydávajú, bývajú však často zdrojom sklamania. Ak sa bude niekto podľa  príručky slepo riadiť, môže  nadobudnúť dojem, že akupresúra nefunguje. Lenže ona je prekvapujúco účinná.

Aby mohli zistiť čo sa v ľudskom tele deje, bez prístupu k moderným prístrojom, lekári v starej Číne vypracovali rozsiahly systém diagnostiky na základe pozorovania vonkajších prejavov.  Dokázali napríklad rozlíšiť niekoľko desiatok druhov pulzu.  Majstrovstvo však vyžaduje dlhoročné zdokonaľovanie sa pod vedením skúseného učiteľa. Takáto metóda sa nedá zvládnuť absolvovaním pár dní trvajúceho kurzu alebo školenia.

Alternatívna diagnostika zdravotných problémov Akabaneho test

Test podla doktora Akabaneho umožňuje nájsť a korigovať nerovnováhu v ľudskom organizme

Dnes poznáme viacero možností, ako situáciu v organizme objektívne zmapovať. Patrí medzi ne vyhodnocovanie zmien elektrického odporu pokožky v mieste aktívnych bodov a postup, ktorý objavil japonský lekár Kobe Akabane – meranie času reakcie na tepelné podnety v začiatočných a koncových bodoch akupunktúrnych dráh.

Pri akupunktúre, podobne ako skoro pri všetkom, platí, že nie je jedno, kto ju vykonáva. Ani lekárske vzdelanie alebo diplom či študijný pobyt v Číne, ešte nezaručujú dobrého akupunkturistu. I keď pri akupunktúre nejde o niečo  tajomné alebo dokonca metafyzické, platí tu výrok, že ak dvaja robia to isté, nemusí to byť  to isté.

Tradičnú čínsku medicínu nemožno redukovať len na akupunktúru a nabodávanie účinných bodov. Jej nedeliteľnou súčasťou je i prepracovaná bylinná liečba, masáže, cvičenia a v neposlednom rade berie ohľad aj na stravovanie a životosprávu jedinca.  Staroveký čínsky liečitelia mysleli inak, ako dnes my. Aj keď nemali prístup k poznatkom súčasnej fyziológie, dokázali napriek tomu vypracovať  nadčasový systém, ktorý už tisícročia pomáha ľuďom navrátiť stratené zdravie.

Ak chcete vedieť, či sa konkrétny zdravotný problém dá riešiť pomocou akupunktúry, alebo iných metód z nej odvodených,  napíšte do Gnostik centra.