Aurikuloterapia

Posted on by

Liečba bolestí i hormonálnych problémov.

Čo vám pripomína ucho?

Netreba veľa fantázie aby sme si pri pohľade na naše uši uvedomili, že sa podobajú ľudskému zárodku, plodu vyvíjajúceho sa v maternici. Z nasledujúceho obrázka ľahko pochopíme schému, ktorá na tomto „display“ platí.

Ušnica pripomína embyo, plod vivíjajúci sa v maternici aurikuloterapia-liečba z reflexných bodov ucha využíva túto podobnosť pre diagnostiku i terapiu.

Aurikuloterapia prírodná liečba bolesti i hormonálnych problémov.

Aurikuloterapia je pomerne mladá metóda v rámci reflexnej terapie. Aj keď sa niektoré čiastkové poznatky o účinných bodoch na ušnici vynárajú z hlbín dávnoveku, zrod aurikuloterapie vieme určiť pomerne presne. Stalo sa tak v r. 1951. Vtedy si francúzsky lekár Paul  Nogier, všimol na uchu svojich pacientov trpiacich na chronické bolesti v krížoch, drobné jazvičky. Zistil, že jazvičky sú pozostatkom po úspešnom zákroku, ktorý podstúpili u miestnej liečiteľky. Táto pani sa s tajomstvom liečby   bolestí chrbta  oboznámila prostredníctvom čínskeho prisťahovalca. Používala na dnešné pomery dosť drsnú metódu, pripaľovala určité miesto na uchu rozžeraveným drôtom.

Nogier si overil, že ide o naozaj účinný postup, pacienti mali potom  od bolesti chrbtice na dlhý čas pokoj. Zaujalo ho, že jazvičky sú vždy na rovnakom mieste. To ho priviedlo na myšlienku, či medzi jednotlivými časťami ľudského tela a ušnicou nie je viac takýchto vzťahov. Dôkladným a trpezlivým pozorovaním a vyšetrovaním ušnice pri rozličných chorobných stavoch i na zdravých dobrovoľníkoch, si postupne začal vytvárať mapu projekcií jednotlivých orgánov a častí tela.

Zistil, že ochorenie, alebo experimentálne podráždenie kdekoľvek v organizme vyvoláva zvýšenú citlivosť až bolestivosť a kožné zmeny v príslušných bodoch a zónach na ušnici. Tieto potom možno využiť tak pri diagnostike,  ako aj pri liečbe, pretože ich stimuláciou možno dosiahnuť nápravu funkcie postihnutých orgánov.

V r. 1953 sformuloval hypotézu,  podľa ktorej ušnica pripomína embryo (plod), v maternici. Ak budeme považovať ušný lalôčik za projekciu hlavy, tak potom je dokonca aj v správnej polohe.Za normálnych okolností nemožno na ušnici zistiť nijaké reflexné prejavy, objavujú sa len vtedy, ak z organizmu prichádzajú signály, že niečo nie je v poriadku. Najčastejšie to býva v dôsledku ochorenia, bolestivého stavu, poranenia, alebo  inej poruchy.

Aurikuloterapia Liečba bolesti a hormonálnych porúch prírodnymi metódami

Reflexné body a zóny na povrchu ucha.

V súčasnosti  už liečebnú stimuláciu bodov ušnice nerobíme pripaľovaním rozžeraveným drôtom. Lekár môže na tento účel použiť akupunktúrnu ihlu, ale sú aj  iné, rovnako efektívne metódy, napríklad pomocou elektrických impulzov, svetla z laserovej diódy,  alebo sa na bod, na niekoľko dní  náplasťou  nalepí guľôčka  zo špeciálnej kovovej  zliatiny – magrainu. Aj masáž alebo opakované zatlačenie reflexného bodu pomáha.

Odozva na aurikuloterapiu býva pri akútnych bolestiach chrbtice alebo pohybového aparátu niekedy okamžitá. Dochádza k rýchlemu ústupu bolestí a náprave obmedzenej pohyblivosti. Skutočnosť,  že podráždenie vnútorných orgánov možno zaznamenať prostredníctvom zmien na povrchu ušnice, sa dá s výhodou využiť na prevenciu. Reflexné plôšky sa totiž stávajú citlivými dlho pred prepuknutím klinických príznakov ochorenia.

Na začiatku bola doménou aurikuloterapie liečba bolesti. Dnes sa uznáva i jej regulačné pôsobenie na oblasť psychiky a hormonálnu sféru. Dokáže  pomôcť pri depresiách, zmierniť abstinenčné príznaky pri odvykaní fajčenia, či upraviť nepravidelný menštruačný cyklus a dozrievanie vajíčok vo vaječníkoch. Okrem ochorení pohybového ústrojenstva,  nachádza uplatnenie pri celom rade zdravotných ťažkostí.

Čo o zdravotnom stave vášho organizmu prezdradí vaše ucho?  Dohodnite si termin v Gnostik centre a môžete sa to dozvedieť.