Čo o neplodnosti lekári nepovedia

O neplodnosti vám lekári vela dôležitých skutočností nepovedia.

Neplodnosť, čo sa od lekárov často nedozviete.

Neplodnosť – o čom lekári bežne nehovoria?

 Vo vyspelých krajinách rastie trend využívania služieb asistovanej reprodukcie. Z hľadiska firiem podnikajúcich v tomto biznise, by bolo zrejme  ideálne, ak by sa počatie každého dieťatka odohralo výlučne pod ich kontrolou…

Asistovaná reprodukcia však nie je bez rizika nežiaducich vedľajších účinkov, pre matku, ako aj dieťa.

Ak sa partnerom ani počas dvoch rokov nepodarí počať potomka je rozumné navštíviť lekára a pátrať po príčine. Lekár bude hľadať organické a hormonálne dôvody a v ideálnom prípade navrhne správnu, a účinnú liečbu.

Nie vo všetkých prípadoch  je však situácia jednoznačná a príčina jasná.

Sú  príčiny, ktorým aj napriek ich dôležitosti oficiálna medicína zatiaľ veľký význam neprikladá a len máloktorý lekár sa o nich s vami porozpráva. Nie vždy je dobré liečbu redukovať iba na podávanie umelých chemických substrátov.

Mnoho faktorov rozhodujúcich o úspechu či neúspechu máme aj vo svojich rukách. Chce to len prekonať pohodlnosť, zmeniť  životosprávu,  či okrem hormonálnej stimulácie zapojiť do hry aj  prírodné a na celý organizmus zamerané spôsoby terapie.

Viete, že metódy v centrách asistovanej reprodukcie boli odvodené z postupov používaných pri reprodukcii hospodárskych zvierat?

Väčšina pokusov o umelé oplodnenie (cca. 2/3 prípadov, t.j.  60 až 70% ) sa napriek pokroku v tejto oblasti, končí aj na špičkových pracoviskách neúspechom. To sú v praxi často až 3 neúspešné pokusy na 1 úspešný.

Stále nevieme dosť…

Psychika.

Podceňovaný je vplyv psychiky, stres.  Nenadarmo sa hovorí, že práve stres je najúčinnejšou antikoncepciou. Psychika ovplyvňuje prakticky všetko, čo sa v našom  organizme deje, platí to zvlášť pre hormonálnu sféru Niekedy si ľudia, ktorí sú vystavení ťažkému stresu , túto skutočnosť ani neuvedomujú. Prezradí ich držanie tela, stuhnuté plecia, šija, tráviace problémy alebo ťažkosti s krčnou chrbticou. Stres číha všade, na pracovisku, rovnako ako doma, vo vzťahoch, s partnerom…V dnešnej dobe sa mu ťažko úplne vyhnúť. Treba sa naučiť zvládať ho a vedome kompenzovať . Možností je viac, niekomu pomáha pohyb, pravidelný beh, bicyklovanie alebo plávanie, u iných lepšie fungujú uvoľňovacie cvičenia, pri ktorých sa postupne precíti, uvedomí si a postupne uvoľní svalové napätie v jednotlivých častiach tela. Sem patrí  autogénny tréning, či rôzne formy meditácie.

Životospráva.

Vysedávanie pred počítačom alebo televízorom, sedavé zamestnanie s nedostatkom pohybu, nesprávna skladba stravy, ktorá býva chudobná na dôležité minerály, stopové prvky a enzýmy. Nadváha, ale aj podváha. Pridajte k tomu zvyšky insekticídov a herbicídov bez ktorých sa už pestovanie potravín nezaobíde,  zámerne pridávané chemikálie – rôzne „E-čka“ ako sú konzervanty umelé sladidlá na báze aspartamu,  chémia uvoľňujúca sa z plastových obalov…Ktoré potraviny, čo kupujete,  nie sú zabalené do plastu? Zamorenie životného prostredia  ťažkými kovmi… Všetky tieto látky pôsobia na jemne vyvážený hormonálny systém ako buldozér. V tejto súvislosti sa hovorí o tzv. hormonálnych disruptoroch.  Zoznam zďaleka nie je úplný na túto tému by sa dalo ešte dlho pokračovať. Dobrou správou je, že aspoň niečo z toho môžeme ovplyvniť vlastným úsilím a rozumným výberom toho, čo budeme nakupovať a konzumovať.

Chrbtica.

Chrbtica je ďalšia oblasť, ktorej sa nevenuje dostatočná pozornosť. A pritom je naozaj veľmi  dôležitá. Z chrbtice vychádzajú nervové vlákna ktoré inervujú každý kúsok nášho tela. Inak povedané, stav chrbtice má dosah na správne fungovanie všetkých vnútorných orgánov.

Ešte v sedemdesiatich rokoch minulého storočia si vzťah chrbtice ku gynekologickým problémom a neplodnosti všimla česká rehabilitačná sestra Ľudmila Mojžišová. Vypracovala súbor jednoduchých cvičení zameraných na riešenie tohto problému. Mojžišovej cvičenie lekári aj napriek doloženým výsledkom a úspešným štatistikám dlho nebrali vážne.

Len relatívne nedávno bolo aj z oficiálnej stránky „vzaté na milosť“. Chrbtica,  Ľudovo „kríže“, má vzťah aj k mužskej plodnosti. Ak je v tejto oblasti problém, chrbát vás nemusí vždy len bolieť, blokády a obmedzenia sa tu niekedy môžu prejaviť menej  nenápadne, ale o to zákernejšie.

Fertilný biorytmus.

Žena je plodná len niekoľko dní v mesiaci,  to je všeobecne známe. Menej sa vie, že najplodnejšie obdobie nemusí byť len uprostred cyklu, počas ovulácie. Ženské telo nie je takto jednoducho predvídateľné. Funguje tu aj iný na menštruačnom cykle zdanlivo nezávislý mechanizmus, fertilný biorytmus. O fertilnom biorytme vám lekári pravdepodobne nepovedia, pretože nezodpovedá oficiálne uznávaným učebnicovým teóriám podľa ktorých dochádza k utvoreniu a uvoľneniu iba jedného vajíčka na 14 až 16 deň cyklu. Výpočet fertilného biorytmu samozrejme nenahrádza inú terapiu v prípade ak je potrebná, môže však byť veľmi užitočnou pomôckou.

Reflexná terapia, akupunktúra.

Tieto metódy sú k ľudskému organizmu veľmi šetrné, na rozdiel od umelých chemických prostriedkov celkom bez vedľajších účinkov, môžete ich používať aj súčasne s liečbou, ktorú navrhol lekár. Vychádzajú z iných základných predpokladov než naša medicína, môžu preto zistiť a následne riešiť aj také príčiny problémov s plodnosťou ktorým lekári pozornosť nevenujú. Akupunktúra aj reflexná terapia, ak sa robia správne,  sa snažia nielen o liečbu jednej, izolovanej časti tela, ale berú do úvahy organizmus človeka ako celok.

Umelé oplodnenie je vždy v určitom zmysle násilným zásahom.

Reprodukčné mechanizmy sa u ľudí vyvíjali státisíce rokov. Prvé deti zo skúmavky sa však narodili len v roku 1978. Doteraz nemáme dosť  informácií aby sme vedeli zodpovedne posúdiť všetky následky ktoré to zo sebou prináša. Zatiaľ vieme, že takto počatým deťom hrozí, – ako dokazuje štúdia lekárov  zo švédskej univerzity v Lunde, – vyššie riziko že v dospelosti ochorejú na rakovinu oproti ich rovesníkom počatým prirodzeným spôsobom.

U „skúmavkových“ detí sa častejšie vyskytujú predčasné pôrody, problémy z dýchaním alergie a oslabená imunita.

Služby centier asistovanej reprodukcie by sa mali využívať len v prípade, že otehotnieť  normálnym spôsobom je z fyziologických  dôvodov nemožné.

Žiaľ, v súčasnosti  sú na „umelé oplodnenie“ odosielané páry mnohokrát aj bez toho, aby sa najskôr hľadali iné,  prirodzené metódy ako počatiu pomôcť.

Marián Kováčik

Comments

comments