Cenník služieb

Posted on by
Diagnostika a poradenstvo: 25 € /hod.
Reflexná terapia: 25 € /hod.
Výpočet fertilného biorytmu na 18 mesiacov: 24,90 €
Reflexná masáž 30 min: 20 €
Masáž klasická  30 min: 15 €
Su Jok,  Aurikuloterapia: 25 € /hod.